Автоматизація виробництва

Для підвищення ефективності роботи виробничого підприємства автоматизація основних бізнес-процесів є однією з першорядних завдань.

В результаті автоматизації діяльність підприємства стає більш наочною, контрольованою і керованою. Виробничий процес стає прозорим на всіх його етапах - від надходження матеріалів до випуску готової продукції.

Фахівці "ІН-АГРО" готові створити єдину інформаційну систему для обліку та управління діяльністю на Вашому підприємстві: від планування та автоматизації виробничих процесів до ведення управлінського обліку, контролю, взаємодії з постачальниками, підрядниками, покупцями, взаєморозрахунків з працівниками.

Ми маємо 14-річний досвід автоматизації виробничих підприємств різних видів діяльності: хімічна промисловість, агропромисловість, машинобудування, будівництво, харчова промисловість та інші.

Наявність відповідних компетенцій і досвіду, а також позитивних відгуків клієнтів є гарантіями успішності проектів, які виконуються нашими фахівцями.

При автоматизації можуть бути використані системи:

 • "Управління виробничим підприємством для України" - дозволяє створити єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси.
 • "Документообіг КОРП" - управління документами організації, дозволяє скоротити час при реєстрації документів, їх обігу і зберіганні. Система дозволяє уникнути втрат оригіналів, а також забезпечує пошук документів в режимі on-line.
 • "Консолідація" - підготовка і аналіз звітності груп компаній, філіальних структур, а також окремих компаній
 • "ІН-АГРО: Управління бізнес-процесами" - використовується в тісній взаємодії з іншими системами. Допомагає моделювати бізнес-процеси і контролювати хід їх виконання.
 • Галузеві рішення.

При впровадженні фахівці "ІН-АГРО" адаптують систему управління відповідно до специфіки роботи Вашого підприємства.

В результаті впровадження корпоративної системи управління Ви отримаєте явні переваги:

 • підвищення продуктивності і ефективності виробництва;
 • контроль виробничих процесів в реальному часі;
 • оперативні, інтегровані і аналітичні дані про діяльність підприємства;
 • планування робіт, облік витрат і своєчасне прийняття управлінських рішень;
 • можливість розраховувати собівартість продукції;
 • скорочення обсягів паперового документообігу;
 • спрощення та прискорення процесів формування регламентованої звітності;
 • та інші можливості.

Хочеш отримати безкоштовну консультацію фахівця?