Управління фінансами

Корпоративна система управління фінансами дозволяє ефективно перерозподіляти і використовувати ресурси для досягнення цілей компанії.

Фахівці «ІН-АГРО» допоможуть Вам впровадити комплексну систему управління фінансами, яка може включати такі блоки:

Бюджетування

Планування, контроль і аналіз обороту ресурсів підприємства та фінансових результатів в єдиній інформаційній базі. Детальніше

Казначейство

Планування руху грошових потоків, пошук і усунення прогнозних касових розривів, створення і узгодження заявки на витрачання грошових коштів, контроль виконання планового бюджету. Детальніше

Консолідація звітності

Автоматизація широкого спектра завдань, пов'язаних з плануванням діяльності та контролем ефективності компаній різного масштабу і підготовкою корпоративної звітності різного призначення груп компаній. Детальніше

Автоматизація МСФЗ

Формування фінансових звітів, підготовка відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Детальніше


Хочеш отримати безкоштовну консультацію фахівця?