Автоматизація МСФЗ

Для розширення співпраці з іноземними партнерами та залучення інвестицій підприємству необхідно формувати фінансові звіти, підготовлені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

«ІН-АГРО» допоможе Вам впровадити систему для формування МСФЗ і надання її в зрозумілому для всіх користувачів форматі.

В результаті Ви зможете:

  • мінімізувати трудомісткість ведення обліку за МСФЗ;
  • порівнювати дані українського бухгалтерського обліку та обліку по МСФЗ, тим самим полегшуючи звірку даних перед підготовкою звітності по МСФЗ;
  • консолідувати звітність групи підприємств.

Підсистема МСФЗ в програмах « Управління виробничим підприємством для України» и «Консолідація» надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до МСФЗ і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.


Хочеш отримати безкоштовну консультацію фахівця?