Бюджетування на підприємстві - це основа цілісної оцінки бізнесу, прийняття управлінських рішень, і управління ресурсами в розрізі центрів фінансової відповідальності.

Впровадження системи бюджетування на підприємстві дозволить Вам:

  • прогнозувати економічні показники діяльності компанії,
  • контролювати результати діяльності та координувати роботу підрозділів,
  • своєчасно отримувати дані, необхідні для прийняття управлінських рішень,
  • проводити всебічний аналіз як бюджетів, так і їх окремих показників (динаміка в часі, залежність від інших показників)
Для автоматизації бюджетування може використовуватися програмний продукт
«ІН-АГРО: Бюджетування», в якому реалізовані всі необхідні вимоги до інструменту створення, узгодження бюджетів і контролю їх виконання.

Особливістю даного інструменту є те, що при його розробці було зібрано найкраще з табличній моделі бюджетування « Консолідація» і транзакционной моделі « Управління виробничим підприємством для України».

Альтернативними варіантами впровадження є розробка бюджетної моделі в програмі « Консолідація» або використання вбудованої підсистеми бюджетування в « Управління виробничим підприємством для України».


Хочеш отримати безкоштовну консультацію фахівця?