Для забезпечення безперервності виробничого циклу на підприємстві потрібно ефективне управління грошовими потоками.

У цьому ключі особливе значення отримує визначення та усунення касових розривів на трьох горизонтах планування:

  • Короткостроковий (7-10 днів - касові розриви покриваються переміщенням грошових коштів);
  • Cередньостроковий (до місяця - короткострокове кредитування, в т.ч. овердрафт);
  • Довгостроковий (до року - залучення інвестицій і відкриття кредитних ліній).

Автоматизація казначейських операцій на підприємстві дозволяє:

  • централізовано управляти грошовими коштами, контролювати ліквідність компанії,
  • планувати і відслідковувати рух грошових коштів,
  • забезпечити прозорість і оперативність узгодження заявок на витрачання грошових коштів,
  • контролювати рух грошових коштів на будь-якому етапі,
  • контролювати виконання планового бюджету грошових коштів.

Для автоматизації казначейства можуть використовуватися програмні продукти «ІН-АГРО: Казначейство», « Управління виробничим підприємством для України».


Хочеш отримати безкоштовну консультацію фахівця?