Консолідація фінансової звітності

На прийняття зважених рішень впливає наскільки швидко ТОП-менеджмент отримує достовірну інформацію про поточну діяльність групи компаній.

Також всебічне висвітлення поточного стану необхідно для залучення інвестицій і складання звітності для акціонерів.

Для цих цілей аналітичними відділами групи компаній розробляється і періодично заповнюється комплект консолідованої звітності.

Як розробка, так і періодичне заповнення звітності пов'язано з рядом складнощів: вибором вірної структури, звірками даних, виділенням внутрішньогрупових операцій і т.д.

Фахівці «ІН-АГРО» допоможуть Вам прискорити процес розробки і формування консолідованої звітності, що дозволить зосередити зусилля на аналізі даних та прийнятті управлінських рішень.

Впровадження рішення «Консолідація» дозволить менеджменту компанії:

  • Відстежувати стан бізнесу і оперативно формувати багатомірну звітність.
  • Прогнозувати і моделювати діяльність компанії.
  • Посилити фінансовий контроль компанії.
  • Раціонально нормувати ресурси і лімітувати витрати.
  • Проводити фінансовий аналіз за обліковими даними.
  • Формувати консолідовану звітність за українськими стандартами і МСФЗ.
  • Збір інформації з різних систем управління та обліку.
  • Складання довільної звітності з розшифровкою до документа.

Хочеш отримати безкоштовну консультацію фахівця?