ERP - сучасна система для комплексного планування та бюджетного управління всіма ресурсами підприємства в рамках єдиного інформаційного простору

Впровадження ERP системи дозволяє підприємству:

 • Автоматизувати планування, облік і контроль

 • Знизити обсяги матеріальних запасів на

  20%
 • Скоротити витрати на матеріальні ресурси на

  11%
 • Знизити виробничі витрати на

  12%
 • Знизити собівартість продукції на

  8%
 • Збільшити обсяг продукції на

  29%
 • Збільшити продуктивність праці у виробництві на

  14%
 • Збільшити оборотність складських запасів на

  25%
 • Підвищити прозорість бізнес-процесів

 • Скоротити дебіторську заборгованість на

  19%
 • Прискорити обробку замовлень на

  85%
 • Скоротити терміни виконання замовлень на

  26%
 • Скоротити операційні та адміністративні витрати на

  20%
 • Збільшити прибуток на

  14%
 • Скоротити трудомісткість в різних підрозділах на

  35%
 • Прискорити підготовку звітності в

  3 рази

Що дасть впровадження ERP системи

 • Глибоко аналізувати фактичні результати підприємства їх відхилення від запланованих;
 • Планувати і управляти ресурсами підприємства;
 • Оптимізувати прийняття управлінських рішення за рахунок інформації оперативного обліку;
 • Відслідковувати динаміку підприємства, як зростання так і спад, своєчасно виявляти відхилення від планів підприємства
 • Набір інструментів для управління бюджетним процесом;
 • Розрахунок планових і фактичних показників - використання формул для показників з можливістю відображення даних відразу з декількох джерел
 • Деталізація і побудова бюджетів з великим набором аналітик;
 • Коригування бюджету, зі збереженням історій змін;
 • Версіонування об'єктів - для порівняння документа екземпляр бюджету;
 • Ведення кадрового обліку і розрахунків із зарплати відповідно до законодавства;
 • Рішення дозволяє підвищити достовірність і швидкість розрахунків з персоналом
 • Мінімізувати витрати на розрахунок, автоматизувати весь комплекс розрахунків із зарплати
 • Ефективні системи мотивацій для співробітників підприємства
 • Дозволяє планувати і контролювати кошти продажів, управління замовленнями покупця;
 • Дозволяє оперативно реагувати на запити клієнтів, чітко планувати взаємодію з ними, оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій по залученню клієнтів;
 • Будувати систему взаємовідносин, оптимально організовуючи роботу з різними категоріями клієнтів;
 • Відстежувати кожне звернення клієнтів, ефективно використовувати кожен контакт;
 • Забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі;
 • Дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість;
 • Дозволяє фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу і умов продажів
 • Керівник виробництва може планувати і прогнозувати виробничий процес, також його як позитивний так і негативний розвиток щодо планових термінів і продукції;
 • Реалізовано механізм диспетчеризації з системою оповіщення для контролю і ходу виробничого процесу
 • Розподіл відповідальності на два рівня виробництва: рівень диспетчера-логіста підприємства і локальний (цехової) рівень управління;
 • Точність в обліку: склад робіт, кількість фахівців, витрати матеріалів на кожну партію випуску;
 • Точний фінансовий аналіз діяльності підприємства;
 • Попередня сумова оцінка собівартості випуску протягом звітного періоду
 • Деталізація собівартості до обсягу початкових витрат
 • Різні способи розподілу витрат
 • Облік фінансових результатів в розрізі аналітик (напрямків діяльності)
 • Набір інструментів для управління бюджетним процесом;
 • Розрахунок планових і фактичних показників - використання формул для показників з можливістю відображення даних відразу з декількох джерел
 • Деталізація і побудова бюджетів з великим набором аналітик;
 • Коригування бюджету, зі збереженням історій змін;
 • Версіонування об'єктів - для порівняння документа екземпляр бюджету;
 • Оптимізація процесу доставки товарів клієнтам, а також при переміщенні товарів між складськими приміщеннями
 • Адресне зберігання товарів і матеріалів дозволяє управляти розкладкою по місцях зберігання при надходженні, зборкою з місць зберігання при відвантаженні і переміщенні.
 • Створення робочих зон для оптимального доступу до складських комірок, формування порядку обходу складських комірок
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • Підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них
 • Складання графіків поставок і графіків платежів
 • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
 • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів)
 • Дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, який враховує як зареєстровані дефекти, напрацювання, правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження);
 • Підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об'єкти ремонту можуть бути пов'язані з виробничими робітничими центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування;

Дізнатися більше про можливості ЕРП системи

Як ми впроваджуємо ERP

Чому варто довірити побудову ЕРП- системи нам?

Серед наших клієнтів

                                                                   

Хочете підвищити ефективність бізнесу і оптимізувати витрати?


Хочеш отримати безкоштовну консультацію фахівця?